Gotowy zestaw RODO dla firm

Kup zestaw know-how: RODO- Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

RODO - Rozporządzanie o Ochronie Danych Osobowych

Opis zestawu

Zestaw know-how RODO definiuje podstawowy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w Organizacji w oparciu o Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Celem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji RODO, jest zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Organizacji. Zestaw zawiera podstawowe polityki, procedury, instrukcje i szablony dokumentów. W jego skład wchodzą też szkolenia, profile kompetencyjne, narzędzia i zewnętrzne źródła informacji. Wszystkie te informacje przypisane są do ról wymaganych przez RODO. Użycie zestawu pozwala na szybkie wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji spełniającego wymagania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Zestaw RODO jest rekomendowany dla małych Organizacji, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji na podstawowym poziomie w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Uwaga
Zestaw know-how poza treściami szablonowymi zawiera także część treści do samodzielnego opracowania przez Organizację w ramach projektu wdrożenia. Jest to podyktowane koniecznością uwzględnienia specyfiki działania Organizacji.

Zawartość zestawu RODO

 

Wszystkich treści

81

Ról

6

Kontekstów informacji

7

Treści systemowych

48

Treści edukacyjnych

11

Treści składające się na zestaw RODO

Organizacja (22)

Role (6)
 • Administrator IT
 • Audytor Wewnętrzny
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Kontraktor
 • Najwyższe Kierownictwo
 • Pracownik
Konteksty (7)
 • Administracja IT
 • Bezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo Fizyczne
 • RODO
 • Zakupy
 • Zarządzanie jakością
 • Zasoby Ludzkie
Źródła normatywne (9)
 • 9 regulacji i standardów a w tym:
 • ISO 27001
 • Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Know-how (48)

Polityki (12)
 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji
 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Relacjach z Dostawcami
 • Polityka Czystego Biurka i Pulpitu
 • Polityka Dostępu do Sieci i Usług Sieciowych
 • Polityka Klasyfikacji Informacji
 • Polityka Komunikacji Zewnętrznej
 • Polityka Kontroli Dostępu
 • Polityka Kopii Zapasowych
 • Polityka Nośników Danych
 • Polityka Przesyłania Informacji
 • Polityka Stosowania Zabezpieczeń Kryptograficznych
 • Polityka Zarządzania Ryzykiem Bezpieczeństwa Informacji
Procesy (6)
 • Proces Działań Operacyjnych
 • Proces Kontroli Dostępu
 • Proces Obsługi Incydentów Bezpieczeństwa
 • Proces Przeglądu Zarządzania
 • Proces Zarządzania Audytami
 • Proces Zarządzania Ryzykiem
Procedury (6)
 • Procedura Audytu Wewnętrznego
 • Procedura Obsługi Incydentów Bezpieczeństwa
 • Procedura Obsługi Niezgodności i Działań Korygujących
 • Procedura Przeglądu Zarządzania
 • Procedura Zarządzania Ryzykiem Związanym z Bezpieczeństwem Informacji
 • Procedury Wykonania Praw Związanych z Przetwarzaniem Danych
Instrukcje (3)
 • Instrukcja Nadawania Uprawnień w Systemie Kontroli Dostępu
 • Instrukcja Utrzymania Sprzętu i Infrastruktury
 • Instrukcja Użytkownika Komputera
Wejścia/Wyjścia (21)
 • Deklaracja Stosowania
 • Incydent Bezpieczeństwa
 • Kontekst Organizacji
 • Ocena Ryzyka
 • Ocena Skutków Operacji Przetwarzania
 • Plan Audytu
 • Plan Działań Operacyjnych
 • Plan Postępowania z Ryzykiem
 • Plan Wdrożenia RODO
 • Program Audytów
 • Raport z Audytu
 • Raport z Przeglądu Zarządzania
 • Rejestr Czynności Przetwarzania
 • Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania
 • Specyfikacja Zakupu
 • SZBI Monitorowanie i Pomiary
 • Umowa o Zakazie Konkurencji i Zachowaniu Poufności Informacji
 • Umowa Regulująca Zasady Dostępu
 • Umowa z Dostawcą
 • Wymagania do Zakupu/Produktu
 • Zgoda na Przetwarzanie

Edukacja (11)

Szkolenia (3)
 • ins2outs Szkolenie Użytkownika
 • Szkolenie z Sytemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Szkolenie z Typowych Zagrożeń dla Bezpieczeństwa Informacji
Poradniki (2)
 • Profil Kompetencyjny: Najwyższe Kierownictwo
 • Profil Kompetencyjny: Inspektor Ochrony Danych
Narzędzia (2)
 • KeePass
 • System Kontroli Dostępu
Źródła wiedzy (4)
 • 4 źródła wiedzy a w tym:
 • Niebezpiecznik.pl
 • Zaufanatrzeciastrona.pl

Wybierz pakiet najlepszy dla Ciebie

Wybierasz to, co chcesz. Sprawdź najbardziej popularne pakiety w pracy z ins2outs.

Podstawowy

Pojedyncze konto użytkownika na ins2outs*
10 €/mies.

Popularny

Pojedyncze konto użytkownika na ins2outs*
10 €/mies.

+

Zestaw
Know-how

Zapytaj o cenę

Pełny

Pojedyncze konto użytkownika na ins2outs*
10 €/mies.

+

Zestaw
Know-how

Wsparcie konsultanta

Zapytaj o cenę

Premium

Pojedyncze konto użytkownika na ins2outs*
10 €/mies.

+

Zestaw
Know-how

Wsparcie konsultanta

Szkolenie w zakresie zestawów know-how

Zapytaj o cenę

*Planujesz pracę dla 100+ użytkowników? Zapytaj o indywidualną wycenę.

Zapytaj o cenę zestawu know-how

 

  Imię i nazwisko*

  Telefon*

  Jestem zainteresowany*

  Email*

  Nazwa organizacji*

  Rozmiar organizacji*

  Wiadomość


  Informacja

  Pro4People sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Grabarskiej 1 (50-079 Polska) nr KRS: 0000475279 będzie Administratorem Twoich danych osobowych. Twoje dane będą przetwarzane co najwyżej przez okres 3 lat od momentu ostatniego kontaktu. Przetwarzanie jest zgodne z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz polskim prawodawstwem w tym zakresie. Podstawą przetwarzania jest Twoja zgodna, więc w każdym momencie możesz wyegzekwować wszystkie prawa wynikające z RODO kontaktując się z nami pod adresem gdpr@pro4people.com. Niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny, możesz ją zatem w każdym momencie wycofać. Uniemożliwi nam to jednak przesłanie oferty. Pro4People może przekazać twoje dane swoim wskazanym Zaufanym Partnerom, którzy dostarczają dla nas usługi konieczne do zrealizowania celu, na który wyrażono niniejszą zgodę.

  Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCAPTCHA, który stosuje Politykę Prywatności oraz Warunki świadczenia usług Google.