Gotowy zestaw RODO

Kup zestaw know-how: RODO- Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

RODO - Rozporządzanie o Ochronie Danych Osobowych
Opis zestawu

Zestaw know-how RODO definiuje podstawowy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w Organizacji w oparciu o Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Celem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji RODO, jest zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Organizacji. Zestaw zawiera podstawowe polityki, procedury, instrukcje i szablony dokumentów. W jego skład wchodzą też szkolenia, profile kompetencyjne, narzędzia i zewnętrzne źródła informacji. Wszystkie te informacje przypisane są do ról wymaganych przez RODO. Użycie zestawu pozwala na szybkie wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji spełniającego wymagania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Zestaw RODO jest rekomendowany dla małych Organizacji, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji na podstawowym poziomie w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Uwaga
Zestaw know-how poza treściami szablonowymi zawiera także część treści do samodzielnego opracowania przez Organizację w ramach projektu wdrożenia. Jest to podyktowane koniecznością uwzględnienia specyfiki działania Organizacji.

Zawartość zestawu RODO

 

Wszystkich treści

81

Ról

6

Kontekstów informacji

7

Treści systemowych

48

Treści edukacyjnych

11

Treści składające się na zestaw RODO

Organizacja (22)
Role (6)
 • Administrator IT
 • Audytor Wewnętrzny
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Kontraktor
 • Najwyższe Kierownictwo
 • Pracownik
Konteksty (7)
 • Administracja IT
 • Bezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo Fizyczne
 • RODO
 • Zakupy
 • Zarządzanie jakością
 • Zasoby Ludzkie
Źródła normatywne (9)
 • 9 regulacji i standardów a w tym:
 • ISO 27001
 • Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
Know-how (48)
Polityki (12)
 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji
 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Relacjach z Dostawcami
 • Polityka Czystego Biurka i Pulpitu
 • Polityka Dostępu do Sieci i Usług Sieciowych
 • Polityka Klasyfikacji Informacji
 • Polityka Komunikacji Zewnętrznej
 • Polityka Kontroli Dostępu
 • Polityka Kopii Zapasowych
 • Polityka Nośników Danych
 • Polityka Przesyłania Informacji
 • Polityka Stosowania Zabezpieczeń Kryptograficznych
 • Polityka Zarządzania Ryzykiem Bezpieczeństwa Informacji
Procesy (6)
 • Proces Działań Operacyjnych
 • Proces Kontroli Dostępu
 • Proces Obsługi Incydentów Bezpieczeństwa
 • Proces Przeglądu Zarządzania
 • Proces Zarządzania Audytami
 • Proces Zarządzania Ryzykiem
Procedury (6)
 • Procedura Audytu Wewnętrznego
 • Procedura Obsługi Incydentów Bezpieczeństwa
 • Procedura Obsługi Niezgodności i Działań Korygujących
 • Procedura Przeglądu Zarządzania
 • Procedura Zarządzania Ryzykiem Związanym z Bezpieczeństwem Informacji
 • Procedury Wykonania Praw Związanych z Przetwarzaniem Danych
Instrukcje (3)
 • Instrukcja Nadawania Uprawnień w Systemie Kontroli Dostępu
 • Instrukcja Utrzymania Sprzętu i Infrastruktury
 • Instrukcja Użytkownika Komputera
Wejścia/Wyjścia (21)
 • Deklaracja Stosowania
 • Incydent Bezpieczeństwa
 • Kontekst Organizacji
 • Ocena Ryzyka
 • Ocena Skutków Operacji Przetwarzania
 • Plan Audytu
 • Plan Działań Operacyjnych
 • Plan Postępowania z Ryzykiem
 • Plan Wdrożenia RODO
 • Program Audytów
 • Raport z Audytu
 • Raport z Przeglądu Zarządzania
 • Rejestr Czynności Przetwarzania
 • Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania
 • Specyfikacja Zakupu
 • SZBI Monitorowanie i Pomiary
 • Umowa o Zakazie Konkurencji i Zachowaniu Poufności Informacji
 • Umowa Regulująca Zasady Dostępu
 • Umowa z Dostawcą
 • Wymagania do Zakupu/Produktu
 • Zgoda na Przetwarzanie
Edukacja (11)
Szkolenia (3)
 • ins2outs Szkolenie Użytkownika
 • Szkolenie z Sytemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Szkolenie z Typowych Zagrożeń dla Bezpieczeństwa Informacji
Poradniki (2)
 • Profil Kompetencyjny: Najwyższe Kierownictwo
 • Profil Kompetencyjny: Inspektor Ochrony Danych
Narzędzia (2)
 • KeePass
 • System Kontroli Dostępu
Źródła wiedzy (4)
 • 4 źródła wiedzy a w tym:
 • Niebezpiecznik.pl
 • Zaufanatrzeciastrona.pl

Zapytaj o cenę zestawu know-how

 

Imię i nazwisko*

Telefon*

Email*

Nazwa organizacji*

Rozmiar organizacji*

Jestem zainteresowany*

Wiadomość

Administratorem danych osobowych jest Pro4People sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116) przy ul. Wołowskiej 18. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.