Gotowy zestaw ISO 27001/RODO

Kup zestaw know-how: ISO 27001/RODO- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO 27001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Opis zestawu

Zestaw know-how ISO 27001/RODO definiuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w Organizacji w oparciu o wymagania normy ISO 27001 i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Celem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji w Organizacji, w tym bezpieczeństwa danych osobowych (RODO). Zestaw zawiera wymagane polityki, procedury, instrukcje i szablony dokumentów. W skład wchodzą też szkolenia, profile kompetencyjne, narzędzia i zewnętrzne źródła informacji. Wszystkie te informacje przypisane są do ról wymaganych przez ISO 27001/RODO. Użycie zestawu pozwala na szybkie wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz uzyskanie certyfikacji ISO 27001.

Dodatkowo, zestaw realizując wymagania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, pomaga Organizacji wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych i osiągnąć zgodność z RODO. Wspiera też audyty ISO 27001 i bezpieczeństwa danych osobowych.

ISO 27001/RODO jest rekomendowany dla Organizacji, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji, z uwzględnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Uwaga
Zestaw know-how poza treściami szablonowymi zawiera także część treści do samodzielnego opracowania przez Organizację w ramach projektu wdrożenia. Jest to podyktowane koniecznością uwzględnienia specyfiki działania Organizacji.

Zawartość zestawu ISO 27001/RODO

 

Wszystkich treści

109

Ról

7

Kontekstów informacji

7

Treści systemowych

61

Treści edukacyjnych

12

Treści składające się na zestaw ISO 27001/RODO

Organizacja (23)
Role (7)
 • Administrator IT
 • Audytor Wewnętrzny
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Kontraktor
 • Najwyższe Kierownictwo
 • Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji
 • Pracownik
Konteksty (7)
 • Administracja IT
 • Bezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo Fizyczne
 • RODO
 • Zakupy
 • Zarządzanie jakością
 • Zasoby Ludzkie
Źródła normatywne (9)
 • 9 regulacji i standardów a w tym:
 • ISO 27001
 • Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
Know-how (73)
Polityki (15)
 • Polityka Akceptowalnego Użycia
 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji
 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Relacjach z Dostawcami
 • Polityka Czystego Biurka i Pulpitu
 • Polityka Dostępu do Sieci i Usług Sieciowych
 • Polityka Klasyfikacji Informacji
 • Polityka Komunikacji Zewnętrznej
 • Polityka Kontroli Dostępu
 • Polityka Kopii Zapasowych
 • Polityka Nośników Danych
 • Polityka Przesyłania Informacji
 • Polityka Stosowania Zabezpieczeń Kryptograficznych
 • Polityka Urządzeń Mobilnych
 • Polityka Zarządzania Hasłami
 • Polityka Zarządzania Ryzykiem Bezpieczeństwa Informacji
Procesy (10)
 • Proces Działań Operacyjnych
 • Proces Kontroli Dostępu
 • Proces Obsługi Incydentów Bezpieczeństwa
 • Proces Przeglądu Zarządzania
 • Proces Zakupów
 • Proces Zarządzania Audytami
 • Proces Zarządzania Ciągłością Działania
 • Proces Zarządzania Ryzykiem
 • Proces Zarządzania Zasobami
 • Proces Zarządzania Zmianą
Procedury (10)
 • Procedura Audytu Wewnętrznego
 • Procedura Nadzoru nad Dokumentacją Systemową i Zapisami
 • Procedura Obsługi Incydentów Bezpieczeństwa
 • Procedura Obsługi Niezgodności i Działań Korygujących
 • Procedura Obsługi Słabości Bezpieczeństwa
 • Procedura Pracy w Obszarach Bezpiecznych
 • Procedura Przeglądu Zarządzania
 • Procedura Wycofania Nośników Danych Cyfrowych
 • Procedura Zarządzania Ryzykiem Związanym z Bezpieczeństwem Informacji
 • Procedury Wykonania Praw Związanych z Przetwarzaniem Danych
Instrukcje (6)
 • Instrukcja Nadawania Uprawnień w Systemie Kontroli Dostępu
 • Instrukcja Ochrony Obszarów Bezpiecznych
 • Instrukcja Prowadzenia Rekrutacji
 • Instrukcja Utrzymania Sprzętu i Infrastruktury
 • Instrukcja Użytkownika Komputera
 • Instrukcja Zarządzania Bezpieczeństwem w Projektach
Wejścia/Wyjścia (32)
 • Baza Ryzyk i Podatności
 • Baza Zasobów
 • Deklaracja Stosowania
 • Dokumentacja Uzupełniająca Zasobu
 • Incydent Bezpieczeństwa
 • Informacje o Zasobie
 • Karta Niezgodności
 • Karta Obiegowa
 • Kontekst Organizacji
 • Możliwość Doskonalenia
 • MsExcel Szablon Dokumentu
 • MsWord Szablon Dokumentu
 • Ocena Ryzyka
 • Ocena Skutków Operacji Przetwarzania
 • Plan Audytu
 • Plan Ciągłości Działania
 • Plan Działań Operacyjnych
 • Plan Postępowania z Ryzykiem
 • Plan Wdrożenia ISO 27001
 • Procedury Zarządzania Dostępem
 • Program Audytów
 • Raport z Audytu
 • Raport z Przeglądu Zarządzania
 • Rejestr Czynności Przetwarzania
 • Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania
 • Specyfikacja Zakupu
 • SZBI Monitorowanie i Pomiary
 • Umowa o Zakazie Konkurencji i Zachowaniu Poufności Informacji
 • Umowa Regulująca Zasady Dostępu
 • Umowa z Dostawcą
 • Wymagania do Zakupu/Produktu
 • Zgoda na Przetwarzanie
Edukacja (13)
Szkolenia (3)
 • ins2outs Szkolenie Użytkownika
 • Szkolenie z Sytemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Szkolenie z Typowych Zagrożeń dla Bezpieczeństwa Informacji
Poradniki (2)
 • Profil Kompetencyjny: Najwyższe Kierownictwo
 • Profil Kompetencyjny: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Narzędzia (4)
 • KeePass
 • System Dostępu Zdalnego
 • System Kontroli Dostępu
 • System Zarządzania Zmianą
Źródła wiedzy (4)
 • 4 źródła wiedzy a w tym:
 • Niebezpiecznik.pl
 • Zaufanatrzeciastrona.pl

Zapytaj o cenę zestawu know-how

 

Imię i nazwisko*

Telefon*

Email*

Nazwa organizacji*

Rozmiar organizacji*

Jestem zainteresowany*

Wiadomość

Administratorem danych osobowych jest Pro4People sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116) przy ul. Wołowskiej 18. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.