Zestawy Know-how

Czym są zestawy Know-how?

Organizacją wdrażająca dowolny system zarządzania zawsze staje przed pytaniem jak szybko pozyskać wiedzę dla Organizacji. ins2outs oferuje idealne rozwiązanie tego problemu poprzez możliwość zakupu gotowego do użycia zestawu know-how. Czym jest zestaw know-how? Jest to zbiór polityk, procesów, procedur, instrukcji, wzorów dokumentów, ról, oraz materiałów edukacyjnych, które razem składają się na opis działania Organizacji. Pojedynczy zestaw dotyczy specyficznego profilu działania Organizacji np. ochrony danych osobowych (RODO), bezpieczeństwa informacji (ISO 27001) czy rozwoju urządzeń medycznych (ISO 13485).

Zestaw know-how

Na system zarządzania składają się następujące kategorie treści w postaci elektronicznej:

Know-how:

 • Polityki
 • Procesy
 • Procedury
 • Instrukcje
 • Wejścia/Wyjścia

Edukacja:

 • Szkolenia
 • Poradniki
 • Narzędzia
 • Okruchy wiedzy

Organizacja:

 • Konteksty
 • Role
 • Źródła normatywne

Korzyści z zakup zestawu

Poprzez zakup zestawu know-how organizacja osiąga następujące korzyści:

Szybkie pozyskanie wiedzy dla Organizacji
Skrócenie czasu potrzebnego na wdrożenie systemu zarządzania
Duże obniżenie kosztów projektu
Bardzo wysoka jakość finalnego systemu zarządzania
Skrócenie czasu przyswojenia know-how w organizacji
Ułatwienie audytów i certyfikacji systemu zarządzania
Co składa się na zestaw know-how?

W skład zestawu know-how mogą wchodzić polityki, procesy, procedury, instrukcje, wejścia/wyjścia – np. szablony dokumentów. Do tego dochodzą też materiały edukacyjne w postaci szkoleń, poradników, używanych narzędzi, czy okruchów wiedzy – opisów dobrych źródeł wiedzy na internecie. Razem z zestawem przychodzą też konteksty informacji, które służą temu aby tylko osoby o odpowiednich uprawnieniach w systemie ins2outs widziały odpowiednie treści. Kolejnym elementem zestawu są źródła normatywne, czyli akty prawne lub standardy (np. ISO) i poradniki z danego obszaru wiedzy.
Ostatnim elementem, który grupuje cały dotychczasowy zakres zestawu są Role. Określają one odpowiedzialności osób w ramach dengo systemu zarządzania, zawierają ścieżki szkoleniowe realizowane przez ins2outs, oraz przedstawiają opisy poszczególnych ról.

Szukasz innego zestawu know-how?

 

Imię i nazwisko*

Telefon*

Email*

Proszę opisać poszukiwany zestaw know-how

Administratorem danych osobowych jest Pro4People sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116) przy ul. Wołowskiej 18. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.