Nowa wersja 1.4.1

cze 21, 2017

Wersja: 1.4.1
Data wydania: 2017-06-17
Typ wersji: Funkcjonalna

Mamy przyjemność poinformować o wydaniu nowej wersji 1.4.1 usługi ins2outs.

Nowe funkcje

W ramach tej wersji dodaliśmy następujące nowe funkcjonalności.

Zadnia na ins2outs

Aby ułatwić zarządzanie zgodnością z punktu widzenia organizacji, ins2outs zostało wzbogacone o nowe funkcjonalności: Zadania i Zgodność. Użytkownik może teraz dla każdej treści stworzyć zadanie w jednej z poniższych kategorii:

  • Akceptacja
  • Przegląd
  • Recenzja

Zadania mogą zostać utworzone albo ręcznie lub w sposób automatyczny używając konfiguracji zadań. O każdym utworzonym zadaniu system informuje przypisanego użytkownika wysyłając e-maila z przypomnieniem. Domyślne zadania mogą zostać także utworzone dla zdefiniowanych Ról użytkowników w systemie.

 

Zgodność organizacji

Dla treści, dla których utworzone są zadania system ins2outs oblicza automatycznie Zgodność organizacji z tą treścią. Wynik jest przedstawiany jako wartość procentowa wyliczona na podstawie zadań oczekujących odniesionych do sumarycznej ilości wszystkich zadań dla wybranej treści. W ten sposób, osoby odpowiedzialne za sprawy regulacyjne mogą monitorować zgodność organizacji w dowolnym momencie.

Prezentacja zgodności w widokach list

Od tej wersji, w każdym widoku listy na ins2outs Zgodność danej treści jest prezentowana w dodatkowej kolumnie. Dzięki temu wystarczy jeden rzut oka, aby określić zgodność organizacji. Pozwala to na monitorowanie całościowej zgodności organizacji.

 

Prezentacja zgodności dla użytkowników

Chciałbyś zobaczyć kto powinien zapoznać się z dokumentacją systemu zarządzania przed kolejnym audytem zewnętrznym? Przejdź do widoku użytkowników i zobacz w jakim stopniu każdy z nich ukończył przypisane mu zadania. Łatwe w użyciu statystyki i szczegółowy widok przypisanych zadań pozwala przygotować się do audytu.

 

Powiadomienia o komentarzach

Od tej wersji właściciel treści i grupa robocza są powiadamiana e-mailem o komentarzach dodanych do treści za które odpowiadają. Dzięki temu, pozwalasz wszystkim osobom w Twojej organizacji doskonalić swój system zarządzania.

Udoskonalony widok treści i informacji o stronie

W odpowiedzi na Wasze informacje zwrotne udoskonaliliśmy Widok Treści i Informacji o Stronie. Dodatkowo ta ostatnia kontrolka została wzbogacona o informacje o Zadaniach przypisanych do obecnego użytkownika.

Ograniczenie listy użytkowników

Ta funkcja organiczna liczę wyświetlanych użytkowników systemu domyślnie tylko do tych aktywnych. Ułatwia to zarządzanie dużą ilością użytkowników.

Naprawione błędy

W tym wydaniu rozwiązano następujące błędy i niedoskonałości.

  • Problem z eksportem Wejścia/Wyjścia stworzonego ze strony procesu (MSG-887)
  • Problem z wyświetlaniem informacji o użytkowniku (MSG-1030)
  • Ograniczenie widocznych ról tylko do tych które wynikają z kontekstów informacji (MSG-619)
  • Problem ze znakami narodowymi w nazwach eksportowanych plików (MSG-809)
  • Ograniczenie w wyświetlaniu kontekstów informacyjnych (MSG-842)
  • Rozwiązany problem z usuwaniem nieaktywnych użytkowników z grup roboczych (MSG-860)
  • Problemy z określaniem rozmiarów grafik w edytorze tekstu (MSG-967)